Ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καισαριανής σχετικά με τη δημόσια δέσμευση για «ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ» της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας και εξουσιοδότηση της Επιτροπής Ισότητας Φύλων για εκπόνηση σχεδίου προγράμματος δράσης

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου