Απόφαση Δ.Ε.Π. : Αίτημα προς ΟΑΕΔ και Υπουργείο Εσωτερικών για την επέκταση εργασίας των Δ.Ε. γενικών καθηκόντων σχολείων και Δ.Ε. σχολικών βοηθών

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε.Π.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Στο Δήμο μας απασχολούνται δέκα (10) εργαζόμενοι/νες στο πλαίσιο της ΚΥΑ 6.151-07/5.12840/2016 – ΦΕΚ 3975 Β/12-12- 2016 που αφορά την απασχόληση ανέργων μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους της Χώρας με ειδικότητες Δ.Ε. Γενικών Καθηκόντων  σχολείων και Δ.Ε. Σχολικών Βοηθών, καλύπτοντας συνολικά περίπου 12 σχολικές μονάδες.

Με την εργασία τους κατόρθωσαν σε ένα κρίσιμο ποσοστό να καλύψουν κενά που ταλανίζουν το Δημόσιο Σχολείο, διαχρονικά, λόγω των ελλείψεων σε βοηθητικό προσωπικό. Συνέβαλαν θετικά στην εύρυθμη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου τόσο σε τομείς όπως η φύλαξη, η καθαριότητα, η σίτιση, η επιστασία των σχολείων κλπ. όσο και σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του σχολείου.

Κατά κοινή ομολογία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας η συμβολή τους στην ομαλή λειτουργία του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας ήταν σημαντική, απόλυτα χρήσιμη και απαραίτητη. Η παρουσία τους απέδειξε το δίκαιο αίτημα γονιών και εκπαιδευτικών για στελέχωση των σχολείων με μόνιμο βοηθητικό προσωπικό. Ένα αίτημα που παίρνει κατεπείγουσα μορφή και πρέπει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ να προχωρήσει άμεσα σε μαζικές προσλήψεις προσωπικού σε ειδικότητες Γενικών Καθηκόντων Σχολείων και Σχολικών Βοηθών σε όλα τα σχολεία, με μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα με την απαραίτητη και αναγκαία κρατική χρηματοδότηση. Σε έναν τέτοιο σχεδιασμό πρέπει να ενταχθούν και οι ήδη υπηρετούντες Σχολικοί Τροχονόμοι αλλά και οι σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση έργου.

Εν τω μεταξύ, σε λίγες μέρες λήγει η 8μηνη διάρκεια του προγράμματος και μαζί και η παρουσία των 10 εργαζομένων στα σχολεία, πέρα και παρά της αποδεδειγμένης ανάγκης παραμονής τους και μάλιστα πριν από τη λήξη της σχολικής περιόδου, δημιουργώντας εκ νέου σοβαρότατες δυσκολίες και ανυπέρβλητα εμπόδια στην ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Για τους παραπάνω λόγους, ως Δήμος, κάναμε έγκαιρα παρέμβαση στον ΟΑΕΔ το Δεκέμβριο του 2017, για να δοθεί παράταση της διάρκειας του προγράμματος τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της σχολικής περιόδου 2017 – 2018. Η απάντηση ήταν δυστυχώς αρνητική οφείλουμε να επανέλθουμε, υποστηρίζοντας το δίκαιο αίτημα όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και θεωρώντας το ηθικά σωστό προς τους εργαζόμενους.

 

 

Δευτέρα, 26/2/2018