Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Έκτακτων Αναγκών

Μελετά ,σχεδιάζει ,οργανώνει και συντονίζει την πολιτική προστασία σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών ή άλλων και γενικά το συντονισμό των ενεργειών του δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού της πόλης για την εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες ,πυρκαγιές)