Γραφείο Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Εκδηλώσεων

Λειτουργίες Γραφείου Τύπου Δημοσιότητας –Δημ. Σχέσεων κλπ.

  • Οργανωτική προετοιμασία και υποστήριξη, συνελεύσεων, εορτών, δεξιώσεων και γενικά εκδηλώσεων του Δήμου, κ.λπ.

Λειτουργίες διαχ. θεμάτων Αθλητισμού

  • Οργάνωση –λειτουργία κάθε μορφής αθλητικών εκδηλώσεων και υποβολή προτάσεων σε εθνικά προγράμματα και προγράμματα Ε.Ε. Υλοποίηση ,παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής τους.