Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού: 322.577,50 € (χωρίς Φ.Π.Α. )

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΡΤΑΛ