Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου με τίτλο: «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους και άλλους χώρους των Σχολείων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ