Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» Εκτιμώμενης Αξίας: 153.225,81 € (χωρίς Φ.Π.Α. )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ PORTAL