Αρχική / Προμήθειες - Έργα - Μελέτες / Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ