Δημόσια Πρόσκληση 8/2018 Ο.Α.Ε.Δ. – Απασχόληση 150 Ατόμων στο Δήμο Καισαριανής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Καισαριανή  :  2-8-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αριθμ. Πρωτ: Δ.Υ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125
Τηλ: 213-2010775
Πληροφ: Μακροπούλου Αικ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Τετάρτη 1-8-2018  ο Ο.Α.Ε.Δ εξέδωσε την υπ’αριθμ. 8 / 2018 Δημόσια Πρόσκληση του για την έναρξη του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα που αφορά στην δημιουργία 30.333 θέσεων πλήρους απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων ΥΕ, ΔΕ,ΤΕ και ΠΕ, μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σε δήμους της χώρας.

Ο Δήμος Καισαριανής ως επιβλέπων φορέας Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα θα απασχολήσει εκατόν πενήντα (150) άτομα.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκίνησε την Τετάρτη 1-8-2018 απο τις 14.00 μ.μ και λήγει τη Δευτέρα 20-8-2018 , ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Για τη διευκόλυνση των εγγεγραμμένων άνεργων δημοτών ή κατοίκων της πόλης μας που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας. (3Ος όροφος Δημαρχείου, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ώρες 9.00 -14.00 από τη Δευτέρα 6-8-2018 έως τη Δευτέρα 20-8-2018 , υπεύθυνοι Τάννας Χ.-Παπαλάκη Ε).

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενημερωθούν για τις θέσεις και τις ειδικότητες που θα απασχοληθούν στο Δήμο Καισαριανής και για να διαπιστώσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες της δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ από το διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ www.oaed.gr, το χώρο ανακοινώσεων του ΚΕΠ Καισαριανής (Εθν. Μακαρίου & Χρυσοστόμου Σμύρνης) και τον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καισαριανής (Βρυούλων 125 – 1ος όροφος ).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

 

ΟΑΕΔ ΔΠ 8-2018 ΘΕΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜ.ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ