ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ” ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.020.200,46€

ADEIA KHFH ME PARATASH ISXYOS 2019 HM_merge_all_compressed_epoleodomia psPROYPOLOGISMOS MELETHS με απολογιστικά psTIMOLOGIO MELETHS psΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ psΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΗΦΗ ΚΗΜΔΗΣ psΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ psΟΡΟΙ ΨΚΟΩΩΕΨ-8ΧΖ psΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΦΗ ΩΨ8ΑΩΕΨ-ΗΗΛ psΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΦΗ ΚΗΜΔΗΣ psΤ1-Τεχνική Έκθεση psΤ2-Μελέτη αντιστήριξης ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ-merged Εξώφυλλο τεύχους Τ1 Εξώφυλλο τεύχους Τ2 ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Παράρτημα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΦΗ ΩΨ8ΑΩΕΨ-ΗΗΛ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΦΗ ΚΗΜΔΗΣ Σ1-Κάτοψη έργων αντιστήριξης Σ2-Τομές και λεπτομέρειες έργων αντιστήριξης ΣΑΥ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΟΨΕΙΣ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΜΕΣ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΑ ΚΗΦΗ merged-compressed ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΑΥ ΦΩΤΟADEIA KHFH ME PARATASH ISXYOS 2019