ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ”

psΜΕΛΕΤΗ

psΤΕΥΔ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 231 με ΑΔΑps

psΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ

psΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 2018

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ