Διαγωνισμός για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καισαριανής”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ 6ΠΓ2ΩΕΨ-ΘΒ4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦ. 47 Ο.Ε (696ΣΩΕΨ-Ξ6Ρ)

TEYD ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ