Αρχική \ Προμήθειες - Έργα - Μελέτες \ Διαγωνισμός για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καισαριανής”

Διαγωνισμός για την “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καισαριανής”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ 6ΠΓ2ΩΕΨ-ΘΒ4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦ. 47 Ο.Ε (696ΣΩΕΨ-Ξ6Ρ)

TEYD ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ