Διακήρυξη Δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου, με σκοπό τη στέγαση δομής προσχολικής αγωγής (βρεφικός σταθμός) του Ν.Π.Δ.Δ. «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»

Περίληψη διακήρυξης για βρεφικό σταθμό

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για βρεφικό σταθμό

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για βρεφικό σταθμό.