Διακήρυξη Νέου Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ” του Δήμου Καισαριανής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 2017

ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 2017