Διακήρυξη φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση πλαισίων διαφήμισης σε στέγαστρα στάσεων αναμονής επιβατών για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης στο Δήμο Καισαριανής

 

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη για εκμίσθωση πλαισίων διαφημισης σε στάσεις επιβατών

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2