Διακήρυξη φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση πλαισίων διαφήμισης σε στέγαστρα στάσεων αναμονής επιβατών στο Δήμο Καισαριανής

 

Διακήρυξη για την εκμίσθωση χώρων διαφήμισης σε στάσεις αναμονής επιβατών

Περίληψη Διακήρυξης

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2