ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12m3, ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΘΡΥΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΟΡΜΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ     

διακηρυξη pdf

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΑ ΜΑΖΙ.1_16 ΜΑΙΟΥ 2018

_TEYD