ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΔΙΕΘΝΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ