ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ (ΑΠΟ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

6ΡΕΠΩΕΨ-8ΞΜ (1)