Αρχική / Επικαιρότητα / Ειδήσεις / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 2 + ΟΜΑΔΑ 3 134.929,80 € Φ.Π.Α. 24% 32.383,15 € ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.) 167.312,95 € CPV: 09134100-8 09135100-5 09132100-4 09211000-1 09211650-2 24957000-7 Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ανοικτό,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 2 + ΟΜΑΔΑ 3 134.929,80 € Φ.Π.Α. 24% 32.383,15 € ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.) 167.312,95 € CPV: 09134100-8 09135100-5 09132100-4 09211000-1 09211650-2 24957000-7 Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ανοικτό,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2020

ΟΡΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ(ΩΥ8ΜΩΕΨ-Χ0Τ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(Ω58ΤΩΕΨ-ΒΔΘ

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ