ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3- ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΦΩΝ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3