ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΦΕ, ΑΦΕΨΗΜΑΤΩΝ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Κ)»

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 71 ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (6Ψ25ΩΕΨ-ΣΘΛ)

espd-request-v2 (EEEΣ)