ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΡΦΩΝ ΤΣΑΦΟΥ & ΥΜΗΤΤΟΥ (μπροστά από Ο.Τ. 27)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

7ΥΟΒΩΕΨ-ΑΕ3 (1)