ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση πλαισίων διαφήμισης σε στέγαστρα στάσεων αναμονής επιβατών στο Δήμο Καισαριανής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Παράρτημα-1

Παράρτημα-2