Διαμαρτυρία του Δήμου για τη μειωμένη κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ για επισκευές των σχολικών κτιρίων

Επιστολή διαμαρτυρίας προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών απέστειλε η Αντιδήμαρχος Κανέλλα Γεωργοπούλου για τη μειωμένη κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2017 για την επισκευή  και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:

“Κύριοι,

Η εγκατάλειψη των σχολικών κτηριακών υποδομών είναι μια εγκληματική πρακτική που εφαρμόζεται χρόνια και μπορεί να έχει τραγικές συνέπειες σε περίπτωση έντασης καιρικών ή και σεισμικών φαινομένων. Η έλευση του Καλλικράτη που ανήγαγε σε τοπικό ζήτημα τη συντήρηση των σχολείων εντάσσοντάς το στη συνολική λογική της ανταποδοτικότητας και της κατηγοριοποίησης, με υποστελεχομένες τις υπηρεσίες των ΟΤΑ, αλλά και η μετατροπή του ΟΣΚ σε Ανώνυμη Εταιρεία διαμεσολαβητή των ΣΔΙΤ και της επιχειρηματικότητας των δημόσιων υποδομών υπήρξαν το αποκορύφωμα και η εμπράγματη απόδειξη ότι υπήρχε συνειδητή στόχευση.

Η σοβαρότητα του θέματος δεν μπορεί να αφήνει κανέναν αμέτοχο στη λύση. Είναι προφανές ότι τα 20 εκ. €,  δεν επαρκούν για τα στοιχειώδη και πρέπει να υπάρξει γενναία αύξηση του ποσού. Πέραν αυτού  διαπιστώσαμε ότι με την καινούργια κατανομή έχουμε εμφανή μείωση της πίστωσης για την Καισαριανή.

Συγκεκριμένα, με βάση την από 11/7/2017 επιστολή σας με αρ. πρωτ. 23620 που αναφέρεται στην υπουργική απόφαση για την κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ 2017 για επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων διαπιστώσαμε προς μεγάλη μας έκπληξη ότι έχει επέλθει μείωση ύψους 6%, στα ήδη πενιχρά ποσά που κατανέμονται.

Όπως κάθε χρόνο, η κατανομή γίνεται με κριτήρια που ορίζει το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με σχετική απόφαση (η φετινή έχει αρ. απ. 1286/07.04.2017) και ταυτίζονται με αυτά της ΣΑΤΑ των λειτουργικών των σχολικών επιτροπών, δηλ. κατανέμονται κατά 70% σύμφωνα με το μαθητικό δυναμικό και 30% σύμφωνα με τις ιδιαίτερες κτηριακές ανάγκες. Είναι προφανές ότι τα κριτήρια είναι λανθασμένα και δε λαμβάνουν υπόψη τους την παλαιότητα των κτηρίων, την τελευταία ανακατασκευή, την ενεργειακή τους κατηγορία, την ύπαρξη άλλων απογευματινών δράσεων εντός του χώρου, τη λειτουργία τους ως ειδικής αγωγής, την ύπαρξη εργαστηρίων κ.ο.κ. η αλλαγή των κριτηρίων είναι μια σοβαρή και άμεσης προτεραιότητας εργασία.

Διευκρινίζουμε ότι η μείωση προήλθε από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που εμφανίζουν μείωση του μαθητικού δυναμικού του έτους 2014-2015. Δεν μας είναι κατανοητό για ποιο λόγο γίνεται χρήση των στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., όταν το Υπουργείο Παιδείας μέσω των διαφόρων data base έχουν πλήρη απεικόνιση και του μαθητικού δυναμικού, των τμημάτων αλλά και των κτηριακών υποδομών μέσα στο κάθε σχολείο. Τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έρχονται ετεροχρονισμένα και δεν απεικονίζουν το πραγματικό νούμερο των παιδιών που φοιτούν, αλλά αυτών των μαθητών που είναι πολιτογραφημένα στο Δήμο. Ως γνωστό όμως κάθε σχολείο στα όρια του δήμου καλείται να εξυπηρετήσει και μαθητές από τον γειτονικό δήμο σύμφωνα με τα γεωγραφικά στοιχεία που ορίζει η εκπαιδευτική περιφέρεια.

Περιμένουμε να μας γνωστοποιήσετε τις κινήσεις σας προκειμένου για την αποκατάσταση αυτών των ζητημάτων που αφορούν την καλύτερη κατανομή των πιστώσεων και κυρίως την δραστική αύξηση του ποσού που διατίθεται.

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ”

 

Επιστολή Αντιδημάρχου για τη μειωμένη κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2017 για επισκευές σχολείων