ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ω63ΜΩΕΨ-Υ66 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ