Διαμόρφωση εισόδου στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Βιοκλιματικού

6ΣΧΟΩΕΨ-Υ9Β-1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΚΛΗΡ. ΚΗΣΚ ΒΙΟΚΛΙΜ. ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ