Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ

Την Τρίτη 27/3/2018 θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων στα «Ξύλινα» (τέρμα Εθνικής Αντίστασης) στους δικαιούχους ΤΕΒΑ 2018.