Διανομή Τ.Ε.Β.Α. (Πολυμελείς οικογένειες)

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, τις ώρες 10:00 – 13:00, στα «Ξύλινα» (τέρμα οδού Εθν. Αντιστάσεως)  θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων του Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α.. Η συγκεκριμένη διανομή αφορά μόνο οικογένειες με 3 μέλη και άνω. Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν και προσωπικά με SMS. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 213 2010742.