Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων, καφέ, αφεψημάτων, εμφιαλωμένου νερού, αναψυκτικών και ποτών, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «Λεωνίδας Μανωλίδης», της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Κ) και των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Καισαριανής

Μελέτη τρόφιμα 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ

espd-request (1)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ