Ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού στο Δήμο Καισαριανής

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής ενέκρινε τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Καισαιρανής» και τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Η εικόνα του φωτισμού της πόλης αλλάζει ριζικά, καθώς θα αντικατασταθεί ο δημοτικός φωτισμός σε ολόκληρη την Καισαριανής με φωτιστικά σώματα LED σύγχρονων προδιαγραφών και φιλικά προς το περιβάλλον.

Η αλλαγή των λαμπτήρων στα 2.173 σημεία της πόλης μας με νέα σώματα LED θα αναβαθμίσει την ποιότητα φωτισμού, βελτιώνοντας ουσιαστικά την αισθητική της πόλης μας. Η ύπαρξη αυτόματης τηλερύθμισης θα εξασφαλίζει την απαραίτητη φωτεινότητα με την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η αίσθηση ασφάλειας των κατοίκων, προστατεύεται το περιβάλλον από φωτορύπανση, μειώνεται η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα και με την αλλαγή των φωτιστικών σωμάτων απομακρύνονται τα τοξικά υλικά των παλαιών λαμπτήρων.

Τα οφέλη την υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου επεκτείνονται και στον οικονομικό τομέα. Το κόστος ηλεκτροφωτισμού θα μειωθεί έως και 62%, ενώ και η ίδια η αποπληρωμή της χρηματοδότησης επιτυγχάνεται από την ίδια την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προέλθει από την μειωμένη κατανάλωση που έχουν οι λαμπτήρες LED. Επίσης, μηδενίζεται το  κόστος  συντήρησης στον οδοφωτισμό,  καθώς  τα νέα  φωτιστικά θα έχουν 10 χρόνια εγγύηση. Με τη δημιουργία πλατφόρμας ελέγχου (mobile application) θα δίνεται η δυνατότητα για άμεση αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων, ενώ θα προσφέρει στον δημότη τη δυνατότητα, μέσω της εφαρμογής, να δηλώνει στις υπηρεσίες του Δήμου τις βλάβες  στον οδοφωτισμό.

Εντός των καλοκαιρινών μηνών αναμένεται να ολοκληρωθεί η έγκριση της μελέτης από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας για να ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού, και μέσα στο 2018 εκτιμάται ότι θα προχωρήσει η αντικατάσταση του οδοφωτισμού της πόλης μας.

Έτσι, ο Δήμος Καισαριανής γίνεται ένας από τους πρώτους δήμους σε όλη την Ελλάδα που προχωρά την υλοποίηση του σημαντικού αυτού προγράμματος.

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018