ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
¨ ΚΕΝΤΡΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
&  ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
« ΛΕΩΝΙΔΑΣ    ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»¨
ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΒΡΥΟΥΛΩΝ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  16121
ΤΗΛ.210-7229662, 213-2010730                                                                             ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 9.12.20
Ε mail: desand3@otenet.gr                                                  

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Κατόπιν της απόφασης της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 5043/14.11.20/τ.Β΄),   σχετικά με την αναστολή   λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών, λόγω  των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοιού  Covid-19,    ενημερώνουμε τους γονείς, ότι η μηνιαία οικονομική καταβολή  τροφείων διαμορφώνεται  ως ακολούθως:
 

Τροφεία μηνός Σεπτεμβρίου 2020Πληρώνονται κανονικά.

 Τροφεία μηνός Οκτωβρίου 2020Πληρώνονται κανονικά (εκτός του Α΄Βρεφονηπιακού και Α΄Βρεφικού  που θα είναι το ήμισυ του ποσού, καθώς έκλεισαν για 15 μέρες λόγω κρούσματος ).

  Τροφεία μηνός Νοεμβρίου 2020Πληρώνονται μειωμένα κατά το ήμισυ (εκτός του Βιοκλιματικού και το τμήμα της κ. Γιούλης Κουζέλη στον Α΄Βρεφονηπιακό  που απαλλάσονται καθώς έκλεισαν από την αρχή του μήνα Νοεμβρίου λόγω κρούσματος).

 Τροφεία μηνός Δεκεμβρίου 2020Απαλλαγή καταβολής τροφείων.


 ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ