Ενημερωτικό έντυπο με οδηγίες αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε νέο ενημερωτικό έντυπο με οδηγίες αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές.

Το κείμενο περιλαμβάνει απλές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για προστασία από κινδύνους όπως οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις, οι δασικές πυρκαγιές, τα έντονα καιρικά φαινόμενα κ.ά.

Μπορείτε να βρείτε το ενημερωτικό έντυπο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/mini_edition_2018.pdf