ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ «Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛEΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ