ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ «Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ