Επισκευές αύλειων χώρων των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Καισαριανής

Χάρη στην προτεραιότητα που θέτει η Δημοτική Αρχή στους σχολικούς χώρους και την ετοιμότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας, εγκρίθηκε το αίτημά μας για ένταξη των εργασιών που απαιτούνται για την επιπλέον επισκευή των σχολικών αύλειων χώρων και κτηρίων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II». Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα φθάνει τις 102.600€ ενώ οι εργασίες θα χρηματοδοτηθούν επιπλέον με ίδια ποσά του Δήμου.

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη έχουν μπει σε τροχιά ολοκλήρωσης η πλειοψηφία των εργασιών στα σχολεία της πόλης μας από την ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και οι ετήσιες επισκευές για το έτος 2018 του Δήμου Καισαριανής (Μ18) με προϋπολογισμό προσαυξημένο κατά 50% από το υπόλοιπο ποσό του 2017.

Με αυτές τις ενέργειες ο Δήμος Καισαριανής προχωρά σε συνολική διαμόρφωση των σχολείων με σοβαρές παρεμβάσεις και επισκευές, αναβαθμίζοντας τις σχολικές μονάδες της πόλης ώστε να μπορούν οι μαθητές να απολαμβάνουν αξιοπρεπείς και σύγχρονες συνθήκες μάθησης.