«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Έχουν ξεκινήσει οι ηλεκτρονικές Αιτήσεις συμμετοχής των γονέων για τη Δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2017-2018  για τους Παιδικούς & Βρεφικούς Σταθμούς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΣΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΣΠΑ 2017-18

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέχετε στην ξεχωριστή σελίδα του ΝΠΔΔ “Λεωνίδας Μανωλίδης”