Η «Ημέρα της Γυναίκας», αποτελεί τιμή στους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας

Η «Ημέρα της Γυναίκας», αποτελεί τιμή στους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας ως μητέρας, συζύγου, εργαζόμενης, ενεργού μέλους της κοινωνίας μας, αλλά και της προσφοράς της στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο.

Η μέρα αυτή είναι επέτειος – σύμβολο των αγώνων, των θυσιών, αλλά και των κατακτήσεων όλων των γυναικών του κόσμου.

Η ευτυχία, η χαρά, η καλοσύνη, η αγάπη, η ελπίδα, η ομορφιά, η επιτυχία, η διεκδίκηση, η ειρήνη.

Όλες γένους θηλυκού. Όλες μοναδικές. Χρόνια πολλά! Στην κάθε γυναίκα ξεχωριστά!