Κάλεσμα του Παραρτήματος Καισαριανής Π.Ε.Α.ΕΑ. – Δ.Σ.Ε.