ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Καισαριανή: 15/7/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ             
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ&ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ                                      
Βρυούλων 125& Κλαζομενών
Τ.Κ. 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 2132010798

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ

Εν  όψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1η Μαΐου έως  31η  Οκτωβρίου 2021, και σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ 4/2021 Πυροσβεστική διάταξη (φεκ 1346/β/2012), οι ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές  οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων  καυστών  ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της καθώς και στην αποφυγή αιτιών και την μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3852/10 άρθρο 94 παρ.1 περ.26, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 0,50/τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων  και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων, καθώς προβλέπεται και υποβολή μήνυσης  για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της ασφάλειας των πολιτών.  

                                             

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΚΙΤΣΕΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ