Αρχική / Ο Δήμος μας / Δημοτικές Υπηρεσίες / ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ