Αρχική / Προμήθειες - Έργα - Μελέτες / Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης

Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΗΣΚ