Αρχική / Προμήθειες - Έργα - Μελέτες / ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΛEΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ για ΚΗΦΗ