Κοπή ψηλών δένδρων στο Δήμο Καισαριανής

Ξεκίνησαν στο Δήμο Καισαριανής οι εργασίες για το κλάδεμα των ψηλών δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων, καθώς και την επίτευξη ανανέωσης, διατήρησης και ανάπτυξης του πρασίνου στην Καισαριανή.

Το κλάδεμα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο συνεργείο για ασφαλή εργασία σε ύψος, με ειδικό εξοπλισμό για την προστασία των εργαζομένων. Η κοπή γίνεται με βάση την καταγραφή της Υπηρεσίας Πρασίνου και με προτεραιότητα στα δένδρα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία Πρασίνου προχωρά σε καθαρισμό, κλάδεμα και περιποίηση του πρασίνου με ημερήσιο προγραμματισμό σε όλα τα πάρκα, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

Παρακαλούμε τους κατοίκους, για την αποφυγή ατυχημάτων, να ακολουθούν την σχετική σήμανση που υπάρχει στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι εργασίες κλαδέματος.