ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2017

 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΛΠ 2017

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ