Αρχική \ Διαφάνεια \ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕΧΡΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕΧΡΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ