ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΜΕΧΡΙ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ