Περισσότερη ασφάλεια για τους πεζούς με τη διόρθωση των σκαλοπατιών στη συμβολή της οδού Σολωμού με την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως

Πραγματοποιήθηκε διόρθωση των σκαλοπατιών που βρίσκονται στην συμβολή της οδού Σολωμού με την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, ώστε η χρήση τους να καταστεί ασφαλής και να αναβαθμιστεί η αισθητική της περιοχής γύρω από τα σκαλοπάτια.

Πιο συγκεκριμένα, αποξηλώθηκαν τα σαθρά τμήματα σκυροδέματος και στη συνέχεια έγινε εκτενής καθαρισμός με υδροβολή.

Ακολούθως διορθώθηκε η γεωμετρία των σκαλοπατιών με τροποποιήσεις στα ρίχτια και τα πατήματα ώστε να είναι ομοιόμορφα και εν συνεχεία εφαρμόστηκε κατάλληλο ρητινούχο, ινοπλισμένο, επισκευαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα σε ολόκληρη την επιφάνειά του, για να είναι αντιολισθητικά και ασφαλή.

Τέλος, χρωματίστηκε το κιγκλίδωμα στο μέσο των σκαλοπατιών.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε το πριν και το τώρα των σκαλοπατιών.

Συνεχίζουμε με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πολίτη σε όλα τα επίπεδα.