Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για το Σάββατο 04 Αυγούστου 2018

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών (www.civilprotection.gr), για το Σάββατο 04 Αυγούστου 2018, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για την Περιφέρεια Αττικής.

Καλούμε τους κατοίκους της Καισαριανής να είναι σε ιδιαίτερη επαγρύπνηση και ετοιμότητα και να αποφεύγουν δραστηριότητες και ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Όσοι θέλουν να συμβάλλουν στο έργο της πυροπροστασίας μπορούν να απευθύνονται στην Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας του Δήμου Καισαριανής στα τηλέφωνα:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ :     210 7244042

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:   210 7244150

Site Εθελοντικής Δασοπροστασίας Δήμου Καισαριανής: http://dasoprostasia.gr/