ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.Ο.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ Π.Φ.Α ΠΑΓΟ 2019-2020

ΑΙΤΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2019 -2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ