ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑEKK) ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ 36259/2010.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για ΑΕΚΚ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ

Οικονομική Προσφορά για ΑΕΚΚ